ЛУКАВО ЦИГАНЧЕ

Скупила мајка циганчиће па каже:

- Коме боршч да сипам?

- Мени! - први повика старији син. - Мени сипај највише!

Кад су појели боршч мајка их поново упита?

- Коме кашу да сипам?

- Мени, мени, мени дај кашу! - поново пре свих осталих повика најстарије циганче. - Мени дај највише!

Поједоше циганчићи кашу. Гледа мајка на најстаријег сина и пита:

- А сад коња треба на пашу водити. Ко ће од вас да иде?

- Ми, ми! - повикаше млађа деца, а најстарији син - ни речи.

-Што ти ћутиш?- упита га мајка. - Јео си више од других, а сад нећеш да радиш?

- Ма шта ти је, мајко, - наљути се најстарије циганче, - па ја сам већ два посла боље од других обавио. Па, нећу ваљда сад и трећи?

...vrati se na izbor prica