PREVASHODNI CILJ OBRAZOVANJA NIJE ZNANJE, VEĆ DJELOVANJE

Educo centar je osnovan u Podgorici 2002. godine. Smatrajući da našem društvu nisu potrebni veći resursi, već više znanja i više volje, Educo centar ima za cilj da povrati respekt među ljudima i poštovanje prema svojoj prirodnoj okolini.

U sastav Educo Centra ulaze :
  1. Nevladina organizacija Educo Centar
  2. Centar za edukaciju, prevodjenje i izdavaštvo  “EDUCO” d.o.o.

U okviru Centra za edukaciju, prevodjenje i izdavaštvo “EDUCO d.o.o. » djeluje:

CENTAR ZA UČENJE JEZIKA - EDUCO CENTAR
koji ima licencu Ministarstva Prosvjete i nauke Vlade Crne Gore.
PREVODILAČKI BIRO EDUCO CENTRA:
Educo centar sarađuje sa mrežom najkvalitetnijih prevodilaca, koja pokriva sve svetske jezike. Za tekstove koji će biti publikovani obezbeđujemo usluge lekture na stranom jeziku.


Centar za edukaciju, prevodjenje i izdavaštvo « EDUCO d.o.o »  učestvuje
u finansiranju projekata nevladine organizacije Educo Centar